TOP GÀ MỚI

GÀ CHUỐI 2,7KG

GIÁ 900.000

CÚ VÀNG 2,5KG

GIÁ 850.000

GÀ CHUỐI 2 .2,7KG

GIÁ 900.000

GÀ KHÉT SỮA 2,4KG

Vui lòng gọi : 0931744624
GIÁ 800.000

XANH ĐIỀU

Vui lòng gọi : 0931744624
GIA 850.000