TOP GÀ MỚI

Cú 2,5kg

Gà Bông 2.3KG

CHUỐI 2,8KG

ĐIỀU 2,6KG